Naziv firme: MG doo
Mesto: Novi Sad
Adresa: Bulevar vojvode Stepe 84
Šifra delatnosti: 4690
PIB: 102098580
Ovlašćeno lice: Goran Mitrović
Matični broj: 08699496
Registarski broj: 22308699496
Obveznik PDV-a: 132653335

 

Ovde možete preuzeti potvrdu o PDVu i dokument sa identifikacionim podacima MG doo:

Potvrda o evidentiranju za PDV (JPG 300Kb)
Identifikacioni karton (PDF 106Kb)